صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۰.۷ ۰.۳۷ ۱,۱۷۱.۵۹ ۲۹۰.۶
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ (۰.۲۹) (۰.۴۴) (۶۵.۹۳) (۷۹.۸۴)
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰.۰۸ ۰ ۳۴.۱۲ ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (۰.۸۷) (۰.۷۹) (۹۵.۸۴) (۹۴.۵۴)
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۰.۸۹) (۰.۶۸) (۹۶.۲۳) (۹۱.۶۲)
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۹ ۰
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (۰.۱۵) (۰.۲۷) (۴۳.۲۲) (۶۲.۴۴)
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۴۱ ۰.۱۵ ۳۴۸.۰۶ ۷۵.۵۴
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۰.۹۷ ۰.۷۹ ۳,۳۴۱.۲۸ ۱,۶۳۸.۱۷
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۰.۰۵ (۰.۱۲) ۲۲.۲۱ (۳۵.۶۶)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۱.۱۱) (۰.۸۵) (۹۸.۳۱) (۹۵.۵۹)
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۹) ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۶ ۰
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۳۵) (۰.۲۷) (۷۲.۱۷) (۶۲.۲۷)
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۱) ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۶ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۴۲) (۰.۳۱) (۷۸.۱۷) (۶۷.۲۵)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۷۵ ۰.۳۸ ۱,۴۲۲.۵۵ ۳۰۴.۳۵