صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت کارگزاری بانک سامان ۷۵,۰۰۰
۲ شرکت تامین سرمایه کاردان ۲۵,۰۰۰
۳ توسعه سرمایه گذاری سامان ۹۰۰,۰۰۰
۴ بیمه سامان ۵۰۰,۰۰۰
۵ بانک سامان ۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل ۲,۵۰۰,۰۰۰