صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
حساب‌های بانکی صندوق

بانک

شعبه

کد شعبه

نوع حساب

شبا

شماره حساب

سامان

زعفرانیه

858

سپرده کوتاه مدت

IR840560085881906000060001

858-819-6000060-1

 

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک سامان زعفرانیه ۸۵۸ سپرده کوتاه مدت IR840560085881906000060001 858-819-6000060-1