صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
هزینه‌های صندوق

 

هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل­پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینه نقل‌وانتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند 8-3 این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند 8-3 روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.5 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 400 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تائید متولی صندوق

کارمزد مدیر

کارمزد ثابت حداکثر 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

کارمزد متولی

سالانه مبلغ ثابت 1.200 میلیون ریال

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه 1درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت ملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 500 میلیون ریال

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0.3درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه¬های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه¬های پشتیبانی آنها سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق

 

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

 

 

کارمزد صدور

]الف) بخش ثابت:

مبلغ 20.000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)

مدیر ثبت

 

 

 

ب ) بخش متغیر:

1 در هزار مبلغ سرمایه‌گذاری تا سقف 500.000 ریال برای هر بار سرمایه‌گذاری[

 

مدیر ثبت

کارمزد ابطال

]الف) بخش ثابت:

مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

 

مدیر ثبت

ب) بخش متغیر:

علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:

ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)

 

 

صندوق

 

صندوق

 

صندوق

 

صندوق

 

صندوق