صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1403/01/15 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
2 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1403/01/15 ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
3 دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق مورخ 1403/01/15 ۱۴۰۳/۰۱/۰۵
4 موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر نشانی تارنمای صندوق مورخ 1402/11/17 ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
5 لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1402.11.17 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
6 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر نشانی تارنمای صندوق مورخ 1402/11/17 ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
7 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر آدرس تارنمای صندوق مورخ 1402/11/17 ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
8 موافقت مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر مواد 17 و 19 اساسنامه مورخ 1402/07/22 ساعت 9 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
9 موافقت سازمان با مجمع صندوق مشترک یکم سامان مورخ 27-06-1402درخصوص ابلاغیه شماره 12020260 ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
10 حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر مواد 17 و 19 اساسنامه مورخ 1402/07/22 ساعت 9 ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
سایز صفحه