صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۷۱۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود